<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=313980920839609&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Các Trường Bán Công đang góp phần định hình lại Nền Giáo Dục Công Lập. 

Chúng tôi hiểu rõ rằng cách tiếp cận “một phương pháp cho tất cả học sinh” không hề hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Các Trường Bán Công đặt học sinh lên hàng đầu và quan tâm đến từng cá nhân, mang đến sự sáng tạo và chương trình giảng dạy tâm huyết cần có để học sinh thành công.

Trường Bán Công là trường công 

Các Trường Bán Công cung cấp dịch vụ giáo dục công lập, miễn phí cho tất cả học sinh! Các trường phi lợi nhuận của chúng tôi góp phần củng cố hệ thống trường công lập của California bằng cách cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội hơn để được tiếp cận môi trường giáo dục công lập tuyệt vời.

Trường Bán Công dành cho Mọi học sinh 

Trường Bán Công dành cho mọi học sinh, mọi gia đình và mọi cộng đồng. Các Trường Bán Công được xây dựng dựa trên niềm tin rằng mọi học sinh đều có cơ hội bình đẳng để được theo học tại một trường học chất lượng cao và đặt nhu cầu của các em lên hàng đầu, bất kể mã bưu điện, thu nhập hay khả năng học tập của các em như thế nào.

Tìm trường Bán công gần nhà quý vị

Hoàn thành biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị các hướng dẫn để tìm kiếm các Trường Bán Công tuyệt vời gần nhà quý vị.

Screenshot 2023-04-24 144531

Các câu hỏi thường gặp

Không có hai trẻ em nào học theo cùng một cách như nhau, và mọi gia đình và cộng đồng đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục công lập chất lượng cao. Đó là lý do tại sao 30 năm trước, các gia đình ở California đã cùng nhau thành lập các trường công lập đặc cách để củng cố hệ thống giáo dục công lập của chúng ta.

Các trường bán công đã mang đến một cách tiếp cận khác cho nền giáo dục công lập—một cách tiếp cận độc đáo, cũng giống như sự khác biệt của từng học sinh California; cách tiếp cận này đặt trẻ em lên trên bộ máy quan liêu và mang đến cho các giáo viên đầy nhiệt huyết sự linh hoạt để soạn các giáo án năng động, phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng trẻ. Chính vì vậy các Trường Bán Công có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công việc tương lai của học sinh.

Phải. Tất cả các Trường Bán Công ở California đều là trường công, miễn phí và dành cho tất cả mọi người.

Các Trường Bán Công dành cho tất cả học sinh và không yêu cầu điều kiện hoặc yêu cầu đầu vào đặc biệt nào. Các Trường Bán Công được xây dựng dựa trên niềm tin rằng mọi học sinh đều có cơ hội học tại một trường học tuyệt vời và đặt nhu cầu của các em lên hàng đầu, bất kể mã bưu điện, thu nhập hay khả năng học tập của các em như thế nào.

Chúng tôi hiểu rõ rằng cách tiếp cận “một phương pháp cho tất cả học sinh” không hề hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Các Trường Bán Công quan tâm đến từng cá nhân, mang đến sự sáng tạo và chương trình giảng dạy đầy tâm huyết mà học sinh cần để thành công. Các Trường Bán Công không có các hạn chế quan liêu liên quan đến học sinh, giáo viên và học tập. Thay vào đó, các trường học của chúng tôi được tổ chức theo tiêu chuẩn tập trung vào hiệu quả đào tạo & học tập.

Các trường học của chúng tôi đặt nhu cầu của học sinh lên hàng đầu chứ không phải lợi ích của bộ máy hành chính. Mỗi gia đình tại các trường học của chúng tôi sẽ đồng hành và giám sát – và có quyền chọn một trường công lập khác nếu chúng tôi không đáp ứng nhu cầu của học sinh & phụ huynh. Để đảm bảo chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn cao đó cho tất cả các gia đình, chúng tôi chịu trách nhiệm trước luật giáo dục công lập của bang và liên bang và chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan cấp phép cho Trường Bán Công ở địa phương, thường là hội đồng trường học địa phương.

Các trường học của chúng tôi được công quỹ tài trợ và dành cho tất cả học sinh. Giống như tất cả các trường công lập, chúng tôi cũng gây quỹ và nhận quyên góp để hỗ trợ học sinh của mình. Các Trường Bán Công ở California không bao giờ thu học phí và gần như tất cả ngân sách đều do các tổ chức phi lợi nhuận quản lý.

Các giáo viên đầy nhiệt huyết và tận tụy tại các trường của chúng tôi được yêu cầu phải có bằng cấp tương tự như các giáo viên tại bất kỳ loại trường công lập nào khác ở California.

Các trường học của chúng tôi kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để tạo nên một chương trình giáo dục xuất sắc – giáo viên tuyệt vời, học sinh năng động và phụ huynh đồng hành cùng nhà trường – và tập trung vào việc chuẩn bị đẩy đủ hành trang cho học sinh thành công ở trường đại học, trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Các trường học của chúng tôi góp phần củng cố hệ thống trường công lập của California bằng cách tạo cơ hội cho nhiều trẻ em hơn được hưởng nền giáo dục công lập tuyệt vời tại các trường học đặt nhu cầu của các em lên hàng đầu. Giáo dục công lập là chìa khóa mở ra giấc mơ Mỹ — và các Trường Bán Công mang đến cho mọi học sinh cơ hội phát triển và đạt được giấc mơ đó.

Nếu quý vị quan tâm đến việc ghi danh vào một Trường Bán Công, hãy liên hệ với nhà trường để tìm hiểu về quy trình ghi danh. Nói chung, bước đầu tiên là nộp một mẫu đơn rất đơn giản. Theo luật tiểu bang, nếu một Trường Bán Công nhận được nhiều đơn ghi danh hơn số học sinh có thể tiếp nhận, thì trường đó phải tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) tạo cơ hội cho giáo viên, phụ huynh, ban giám hiệu trường học, nhân viên dịch vụ liên quan và học sinh (nếu thích hợp) cộng tác để cải thiện kết quả giáo dục cho trẻ khuyết tật.

Một trẻ có IEP có quyền tham gia bốc thăm ngẫu nhiên để ghi danh Trường Bán Công giống như các học sinh khác. Một số trường có thể yêu cầu thông tin về IEP của con quý vị tại thời điểm ghi danh để trường lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu của con quý vị; tuy nhiên, trường học không được từ chối việc ghi danh cho con quý vị với lý do con quý vị có IEP hoặc dựa trên nội dung của IEP.

Thay vì sử dụng cách tiếp cận một phương pháp cho tất cả học sinh, các giáo viên của Trường Bán Công của California có thể linh hoạt soạn các giáo án năng động phù hợp với nhu cầu của học sinh.

Nói một cách đơn giản, nhà trường sử dụng các mô hình trường học để xác định phương thức giáo dục con quý vị. Những mô hình mới này vẫn yêu cầu giáo viên phải có bằng cấp thích hợp và phải đáp ứng các tiêu chuẩn học vấn giống như các trường công lập truyền thống hoặc cao hơn.